Toegepaste methodiek in kwantitatief veldonderzoek

Toegepaste methodiek in kwantitatief veldonderzoek
Gepland voor Eerste helft 2018
Vorige versies Geen
Doelgroep Professionals met plannen voor epidemiologisch onderzoek in veld-omstandigheden; artsen en verpleegkundigen bij GGD, en onderzoekers in lower- & middle income countries. De cursus is bedoeld voor deelnemers met een begrip van de basisprincipes van epidemiologie en statistiek en die zich willen verdiepen in het toepassen van onderzoeksmethodiek in de complexiteit van de veldpraktijk.
Vereisten Basis begrip van epidemiologie en statistiek. Ervaring met veldwerk op het terrein van volksgezondheid bij GGD or in Lower- & Middle Income Countries.
Leerdoelen Het doel van deze cursus, is om deelnemers in staat te stellen methodiek van kwantitatief gezondheidsonderzoek toe te passen onder veld-omstandigheden in Lower- & Middle Income Countries.

 

Kennis leerdoelen:

•         Opfrisser van beschrijvende epidemiologie; de cursist kan uitleggen hoe indicatoren zoals incidentie, incidence rate, prevalentie, risico, attributief risico, risicoverschil en odds worden gemeten en weergegeven.

•         Begrijpen hoe causale verbanden kunnen worden gelegd tussen onderzoeksgegevens

•         Inzicht hebben in theoretische en praktische aspecten van onderzoeksopzet in het veld: probleemstelling, studievraag, hypothese, gegevensverzameling, -bewerking, -opslag, analyse, en interpretatie.

•         Inzicht in elementen van analytische epidemiologie: study design, bias, confounding, selectie van een referentiegroep, cohort vs. case-control, omgaan met verstrengeling;

•         (opniew) bekend raken met methoden voor steekproefselectie, bepalen van steekproefgrootte, en inzicht in representativiteit

 

Vaardigheden leerdoelen:

Aan het eind van de cursus heeft de cursist de volgende vaardigheden:

•         Het kunnen beschrijven van een volksgezondheidsprobleem, met de afgeleide studievraag

•         Een onderzoeksprotocol kunnen schrijven

•         Een onderzoeksopzet kiezen voor het testen van een hypothese

•         Een vragenlijst ontwerpen en de aanpak bepalen voor gegevensverzameling en -verwerking

•         Het kunnen interpreteren van data uit cohort en  case-control studies, inclusief maten van associatie en impact.

De cursus wordt gedurende 4 volledige dagen gegeven in Houten (2 minuten lopen van het NS Station) voor maximaal 10 personen. In principe zijn de cursusdagen opeenvolgend, doch in overleg kan een ander schema worden bepaald, afhankelijk van de behoefte van de groep. De cursus wordt gegeven voor één docent: Arnold Bosman, art-epidemioloog.

De kosten van 4 opeenvolgende dagen cursus in Houten bedragen 800 Euro  per persoon, excl. BTW, in een groep van 10 personen, of 1000 Euro per persoon bij een groep van 8 personen.

De kosten van de cursus zijn exclusief 21% BTW, en inclusief Koffie, Thee en Lunch.

De cursus vindt plaats bij Transmissible (Randhoeve 221, 3995 GA  Houten) van 09:00 tot 17:00 dagelijks.

Cursisten wordt gevraagd om voorafgaande aan de cursus een onderzoeksvraag or onderzoeksplan in te sturen, met daarbij de specifieke vragen die men in de cursus wil behandelen.

Tijdens de cursus zullen de onderzoeksvoorstellen van de deelnemers als praktische voorbeelden worden genomen om de behandelde methodiek toe te passen.

De cursus wordt gegeven door middel van presentaties over methodiek, groepsdiscussies en het gezamenlijk doornemen van oefeningen aan de hand van praktijk casus

 

Click to access the login or register cheese